CHÚNG TÔI LÀ AI?

CVC là nhà thầu cung cấp giải pháp toàn diện điện năng lượng mặt trời:

HÒA LƯỚI ĐỘC LẬP

TẠI SAO CHÚNG TÔI KHÁC BIỆT?

Điều quan trọng nhất của hệ thống năng lượng mặt trời là CHẤT LƯỢNGSỰ ỔN ĐỊNH, đó là nền móng để chúng tôi phát triển và đồng hành cùng bạn.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

CÁC THƯƠNG HIỆU CHÚNG TÔI CUNG CẤP

MỘT SỐ DỰ ÁN CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN

1.24kWp || 1kWac
Vị trí: Bình Dương
Loại hình dự án: Áp mái tôn, khấu trừ điện
Sản lượng điện trung bình 2.000 kWh/năm
Giảm trung bình 1,3 tấn CO2/năm
2,6 kWp || 2,2 kWac
Vị trí: Bình Dương
Loại hình dự án: Áp mái tôn, khấu trừ điện
Sản lượng điện trung bình 4.000 kWh/năm
Giảm trung bình 2,6 tấn CO2/năm