Bạc đạn FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH
Khả năng chịu tải: 24,600N
Tốc độ giới hạn: 11000 1/min
Đường kính  ngoài: 52mm
Đường kính trong: 20mm
Catalouge sản phẩm