Bạc đạn FAG NU2220-E-XL-TVP2
Tải trọng: 395,000 N
Tốc độ giới hạn: 4550 1/min
Đường kính ngoài: 180mm
Đường kính trong: 100mm
Catalouge