Cầu chì Bussman FRS-R-200

Điện thế định mức: 600VAC-300VDC

Dòng điện định mức: 200A

Dòng cắt: 200kA

Loại cầu chì cắt trễ (Time-delay)

Dùng để bảo vệ quá tải động cơ

Mã tương đương: TRS200R (Ferraz)

 

Các sản phẩm cùng series:

Mã cầu chì

Điện thế (V)

Dòng điện (A)

Cầu chì Bussmann FRS-R-2

600VAC/300VDC

2

Cầu chì Bussmann FRS-R-10

600VAC/300VDC

10

Cầu chì Bussmann FRS-R-100

600VAC/300VDC

100

Cầu chì Bussmann FRS-R-12

600VAC/300VDC

12

Cầu chì Bussmann FRS-R-110

600VAC/300VDC

110

Cầu chì Bussmann FRS-R-15

600VAC/300VDC

15

Cầu chì Bussmann FRS-R-125

600VAC/300VDC

125

Cầu chì Bussmann FRS-R-150

600VAC/300VDC

150

Cầu chì Bussmann FRS-R-1⁄4

600VAC/300VDC

0.25

Cầu chì Bussmann FRS-R-3

600VAC/300VDC

3

Cầu chì Bussmann FRS-R-20

600VAC/300VDC

20

Cầu chì Bussmann FRS-R-175

600VAC/300VDC

175

Cầu chì Bussmann FRS-R-3⁄10

600VAC/300VDC

0.3

Cầu chì Bussmann FRS-R-25

600VAC/300VDC

25

Cầu chì Bussmann FRS-R-200

600VAC/300VDC

200

Cầu chì Bussmann FRS-R-4⁄10

600VAC/300VDC

0.4

Cầu chì Bussmann FRS-R-3-1⁄2

600VAC/300VDC

3.5

Cầu chì Bussmann FRS-R-30

600VAC/300VDC

30

Cầu chì Bussmann FRS-R-225

600VAC/300VDC

225

Cầu chì Bussmann FRS-R-1⁄2

600VAC/300VDC

0.5

Cầu chì Bussmann FRS-R-4

600VAC/300VDC

4

Cầu chì Bussmann FRS-R-35

600VAC/300VDC

35

Cầu chì Bussmann FRS-R-250

600VAC/300VDC

250

Cầu chì Bussmann FRS-R-6⁄10

600VAC/300VDC

0.6

Cầu chì Bussmann FRS-R-4-1⁄2

600VAC/300VDC

4.5

Cầu chì Bussmann FRS-R-40

600VAC/300VDC

40