Cầu chì Bussman FWH-60A

Điện thế định mức: 500VAC/DC

Dòng điện định mức: 60A

Dòng cắt: 200kA

Loại cầu chì cắt nhanh (aR)

Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, bộ nguồn...

Mã tương đương: A50QS60-4 (Ferraz)

 

Các sản phẩm cùng series:

Mã cầu chì

Điện thế (V)

Dòng điện (A)

Cầu chì Bussmann FWH-35B

500VAC/DC

35

Cầu chì Bussmann FWH-40B

500VAC/DC

40

Cầu chì Bussmann FWH-45B

500VAC/DC

45

Cầu chì Bussmann FWH-50B

500VAC/DC

50

Cầu chì Bussmann FWH-60B

500VAC/DC

60

Cầu chì Bussmann FWH-70B

500VAC/DC

70

Cầu chì Bussmann FWH-80B

500VAC/DC

80

Cầu chì Bussmann FWH-90B

500VAC/DC

90

Cầu chì Bussmann FWH-100B

500VAC/DC

100

Cầu chì Bussmann FWH-125B

500VAC/DC

125

Cầu chì Bussmann FWH-150B

500VAC/DC

150

Cầu chì Bussmann FWH-175B

500VAC/DC

175

Cầu chì Bussmann FWH-200B

500VAC/DC

200

Cầu chì Bussmann FWH-225A

500VAC/DC

225

Cầu chì Bussmann FWH-250A

500VAC/DC

250

Cầu chì Bussmann FWH-275A

500VAC/DC

275

Cầu chì Bussmann FWH-300A

500VAC/DC

300

Cầu chì Bussmann FWH-325A

500VAC/DC

325

Cầu chì Bussmann FWH-350A

500VAC/DC

350

Cầu chì Bussmann FWH-400A

500VAC/DC

400

Cầu chì Bussmann FWH-450A

500VAC/DC

450

Cầu chì Bussmann FWH-500A

500VAC/DC

500

Cầu chì Bussmann FWH-600A

500VAC/DC

600

Cầu chì Bussmann FWH-700A

500VAC/DC

700

Cầu chì Bussmann FWH-800A

500VAC/DC

800

Cầu chì Bussmann FWH-1000A

500VAC/DC

1000

Cầu chì Bussmann FWH-1200A

500VAC/DC

1200

Cầu chì Bussmann FWH-1400A

500VAC/DC

1400

Cầu chì Bussmann FWH-1600A

500VAC/DC

1600