Cầu chì Bussmann 125LET
Điện thế định mức: 250VAC/150VDC
Dòng điện định mức: 125A
Dòng cắt: 200kA
Loại cầu chì cắt nhanh (aR)
Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, bộ nguồn...

Các sản phẩm cùng series:

Mã cầu chì

Dòng điện (A)

Điện thế (V)

Cầu chì Bussmann 7LET

7

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 10LET

10

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 12LET

12

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 16LET

16

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 25LET

25

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 32LET

32

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 35LET

35

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 50LET

50

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 63LET

63

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 80LET

80

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 100LET

100

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 125LET

125

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 160LET

160

240VAC/150VDC

Cầu chì Bussmann 180LET

180

240VAC/150VDC