Cầu chì Bussmann 125NHG00B
Điện thế định mức: 500VAC
Dòng điện định mức: 125A
Dòng cắt: 120kA
Size: 00
Loại cầu chì cắt thường (gG)
Dùng để bảo vệ đường dây, thiết bị điện, tủ điện...
Mã tương đương: NH00GG50V125 (Ferraz)

Kích thước (đơn vị mm):

NH000-00.jpg

*Thông số kỹ thuật và các sản phẩm tương đương

Size

Mã cầu chì

Dòng điện
(A)

Điện thế
(V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH000

2NHG000B

2

500VAC

4NHG000B

4

500VAC

6NHG000B

6

500VAC

10NHG000B

10

500VAC

16NHG000B

16

500VAC

20NHG000B

20

500VAC

25NHG000B

25

500VAC

32NHG000B

32

500VAC

35NHG000B

35

500VAC

40NHG000B

40

500VAC

50NHG000B

50

500VAC

63NHG000B

63

500VAC

80NHG000B

80

500VAC

100NHG000B

100

500VAC

NH00

125NHG00B

125

500VAC

160NHG00B

160

500VAC

 

 

 

 

 

 

 

 

NH0

10NHG0B

10

500VAC

16NHG0B

16

500VAC

20NHG0B

20

500VAC

25NHG0B

25

500VAC

32NHG0B

32

500VAC

35NHG0B

35

500VAC

40NHG0B

40

500VAC

50NHG0B

50

500VAC

63NHG0B

63

500VAC

80NHG0B

80

500VAC

100NHG0B

100

500VAC

125NHG0B

125

500VAC

160NHG0B

160

500VAC