CẦU CHÌ BUSSMANN LPJ-1SP
Điện thế định mức: 600VDC/300VDC
Dòng điện định mức: 1A
Loại cầu chì cắt chậm (time-delay)
Dùng để bảo vệ động cơ