*Thông số kỹ thuật và các sản phẩm tương đương

 

 

Mã cầu chì

Dòng điện (A)

Điện Áp (V)

Cầu chì Bussmann 100FEE

100A

690VAC - 500VDC

Cầu chì Bussmann 120FEE

120A

Cầu chì Bussmann 140FEE

140A

Cầu chì Bussmann 160FEE

160A

Cầu chì Bussmann 180FEE

180A

Cầu chì Bussmann 200FEE

200A