Cầu chì Bussmann 16NHG000B-690

Điện thế định mức: 690VAC/250VDC

Dòng điện định mức: 16A

Dòng cắt: 120kA

Loại cầu chì cắt thường (gG)

Dùng để bảo vệ đường dây, thiết bị điện, tủ điện...

Mã tương đương: NH000GG69V16 (Ferraz)

Kích thước (đơn vị mm):

 NH000-00.jpg

 

*Thông số kỹ thuật và các sản phẩm tương đương:

 

Mã cầu chì

Điện thế (V)

Dòng điện (A)

Cầu chì Bussmann 2NHG000B-690

690V

2A

Cầu chì Bussmann 4NHG000B-690

690V

4A

Cầu chì Bussmann 6NHG000B-690

690V

6A

Cầu chì Bussmann 10NHG000B-690

690V

10A

Cầu chì Bussmann 16NHG000B-690

690V

16A

Cầu chì Bussmann 20NHG000B-690

690V

20A

Cầu chì Bussmann 25NHG000B-690

690V

25A

Cầu chì Bussmann 32NHG000B-690

690V

32A

Cầu chì Bussmann 35NHG000B-690

690V

35A

Cầu chì Bussmann 40NHG000B-690

690V

40A

Cầu chì Bussmann 50NHG00B-690

690V

50A

Cầu chì Bussmann 63NHG00B-690

690V

63A

Cầu chì Bussmann 80NHG00B-690

690V

80A

Cầu chì Bussmann 100NHG00B-690

690V

100A