Cầu chì Bussmann 200FM
Điện thế định mức: 690V
Dòng điện định mức: 200A
Loại cầu chì BS88-4
Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, bộ nguồn
Mã sản phẩm cùng series:

Mã cầu chì Điện thế (V) Dòng điện (A)
Cầu chì Bussmann 180FM 690VAC/500VDC 180
Cầu chì Bussmann 200FM 690VAC/500VDC 200
Cầu chì Bussmann 225FM 690VAC/500VDC 225
Cầu chì Bussmann 250FM 690VAC/500VDC 250
Cầu chì Bussmann 280FM 690VAC/500VDC 280
Cầu chì Bussmann 315FM 690VAC/500VDC 315