Cầu chì Bussmann NSD16

Điện thế định mức: 550V

Dòng điện định mức: 16A

Dòng cắt: 80kA

Loại cầu chì cắt thường (gG)

Mã tương đương: NS16 (Ferraz)

Dùng để bảo vệ động cơ

Các sản phẩm cùng series:

 

Mã cầu chì

Điện thế (V)

Dòng điện (A)

Cầu chì Bussmann NSD2

550

2

Cầu chì Bussmann NSD4

550

4

Cầu chì Bussmann NSD6

550

6

Cầu chì Bussmann NSD10

550

10

Cầu chì Bussmann NSD16

550

16

Cầu chì Bussmann NSD20

550

20

Cầu chì Bussmann NSD25

550

25

Cầu chì Bussmann NSD32

550

32

Cầu chì Bussmann NSD20M25

550

20M25

Cầu chì Bussmann NSD20M32

550

20M32

Cầu chì Bussmann NSD20M36

550

20M36

Cầu chì Bussmann NSD32M36

415

32M36

Cầu chì Bussmann NSD32M40

415

32M40

Cầu chì Bussmann NSD32M50

415

32M50

Cầu chì Bussmann NSD32M63

415

32M63