MICRO SWITCH BUSSMANN 170H0069
Khả năng đóng cắt: 250V-2A
Dùng báo hiệu khi cầu chì bị đứt