CẦU CHÌ CHINT RT36-4
Điện thế định mức: 500VAC/440VDC
Dòng điện định mức: 1250A
Dòng cắt: 120kA
Loại cầu chì cắt thường
Dùng để bảo vệ đường dây, thiết bị điện