Cầu chì Jean Muller M000gG10/69
Điện thế định mức: 690V
Dòng điện định mức: 10A
Dòng cắt: 100kA
Size: NH000
Loại cầu chì cắt thường (gG)
Catalouge