Cầu chì 1000VDC-15A  PV10-15A
Điện thế định mức: 1000VDC
Dòng điện định mức: 15A
Dòng cắt: 10kA
Kích thước: 10x38mm
Dùng để bảo vệ hệ thống năng lượng mặt trời