CẦU CHÌ SỨ SIBA T1A 189140.1
Điện thế định mức: 500VAC
Dòng điện định mức: 1A
Loại  cầu chì cắt chậm
Kích thước: 6x32mm
Dùng để bảo vệ động cơ, bo mạch điều khiển...