Cầu chì Siemens 3NE3 338-8
Điện thế định mức: 800V
Dòng điện định mức: 800A
Dòng cắt: 50kA
Loại cầu chì cắt nhanh aR
Dùng để bảo  vệ biến tần, UPS, bộ nguồn