Cầu chì FERRAZ TRS300R
Điện thế định mức: 600VAC/DC
Dòng điện định mức: 300A
Dòng cắt: 200kA
Loại cầu chì cắt chậm
Dùng để bảo vệ quá tải động cơ