Cầu chì Ferraz Shawmut PC33UD69V800TF

6,9 URD 33 TT F 0800

Điện thế định mức: 690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

Dòng điện định mức: 800A

Dòng cắt: 200kA/IEC - 100kA/CCC

Tiêu chuẩn :


   -IEC 60269-4

   -VDE 636-23

   -UL/CSA Recognized E76491

   -CCC 1359.4

Loại cầu chì: Protistor® size 33 aR

Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, drivers.

[Catalouge sản phẩm cầu chì Ferraz Shawmut PC33UD69V800TF]