Cầu chì trung thế 24KV 25A Ferraz Shawmut 45DB240V25P
Download Catalogue sản phẩm
Catalog number: 45DB240V25P
Reference number: X209343A
Điện áp định mức: 24kV
Dòng điện định mức: 25A
Dòng cắt: 63kA
Kích thước (đơn vị mm): D=56mm, L=442mm

cau-chi-trung-the-24kv.jpg

Ứng dụng:Bảo vệ Máy biến áp, Trạm điện ...

*Thông số kỹ thuật và các sản phẩm tương đương

Mã số
Part. No

Mã sản phẩm
Cat. No

Diễn giải
Description

A1000109A

45DB240V1P

10/24kV, D = 56mm L = 442mm, 1A

B1000110A

45DB240V2P

10/24kV, D = 56mm L = 442mm, 2A

C1000111A

45DB240V4P

10/24kV, D = 56mm L = 442mm, 4A

S209339A

45DB240V6,3P

10/24kV, D = 56mm L = 442mm, 6,3A

T209340A

45DB240V10P

10/24kV D = 56mm L = 442mm, 10A

V209341A

45DB240V16P

10/24kV D = 56mm L = 442mm, 16A

W209342A

45DB240V20P

10/24kV D = 56mm L = 442mm, 20A

X209343A

45DB240V25P

10/24kV D = 56mm L = 442mm, 25A

Y209344A

45DB240V32P

10/24kV D = 56mm L = 442mm, 32A

Z209345A

45DB240V40P

10/24kV D = 56mm L = 442mm, 40A

A209346A

45DB240V50P

10/24kV D = 56mm L = 442mm, 50A

B209347A

45DB240V63P

10/24kV D = 56mm L = 442mm, 63A

C209348A

45DB240V80P

10/24kV D = 56mm L = 442mm, 80A

D209349A

45DB240V100P

10/24kV D = 78mm L = 442mm, 100A

D1000112A

45DB240V125P

10/24kV D = 88mm L = 442mm, 125A

E1000113A

45DB240V160P

10/24kV D = 88mm L = 442mm, 160A

F1000114A

45DB240V200P

10/24kV D = 88mm L = 442mm, 200A