Cầu chì Mersen HP10M20
Điện thế định mức: 1000VDC
Dòng điện định mức: 20A
Dòng cắt: 50kA
Kích thước: 10x38mm
Dùng để bảo vệ tấm pin năng lượng mặt trời