Cầu chì Mersen HP6M6
Điện thế định mức: 600VDC
Dòng điện định mức: 6A
Dòng cắt: 50kA
Dùng để bảo vệ tấm pin năng lượng mặt trời