CẦU CHÌ MERSEN NH000GG50V32-1
Điện thế định mức: 500V
Dòng điện định mức: 32A
Dòng cắt: 120kA
Loại cắt thường
Dùng để bảo vệ đường dây, thiết bị điện
Có 2 đầu nhựa bọc để cách điện cho người vận hành