CẦU CHÌ SOLAR MERSEN HP6M10
Điện thế định mức: 600VDC
Dòng điện định mức: 10A
Dòng cắt: 10kA
Dùng bảo vệ tấm pin trước hiện tượng dòng ngược