CẦU CHÌ SOLAR MERSEN HP6M12
Điện thế định mức: 600VDC
Dòng điện định mức: 12A
Dòng cắt: 10kA
Dùng để bảo  vệ tấm pin năng lượng mặt trời trước hiện tượng dòng ngược