CẦU CHÌ SOLAR MERSEN HP6M15
Điện thế định mức: 600VDC
Dòng điện định mức: 15A
Dòng  cắt: 10kA
Dùng để bảo vệ tấm pin năng lượng mặt trời trước hiện tượng dòng ngược