Đế cầu chì Mersen 1500VDC HP15FHM32A
Điện thế định mức: 1500VDC
Dòng điện tối đa: 32A
Dòng điện ngắn mạch tối đa chịu được: 50kA
Số cực: 1