ĐẾ CẦU CHÌ SOLAR 1000VDC USGM1HEL
Điện thế định mức: 1000VDC
Dòng điện tối đa: 32A
Số cực: 1
Dùng cho cầu chì 10x38mm