Điện thế tối đa: 500V

Dòng điện tối đa: 125A

Dùng để lắp cầu chì ống sứ 22x58 mm