CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN 1500VDC CHO SOLAR MERSEN STPT2-40K1500V-YPVM
Điện thế định mức: 1500VDC
Dòng cắt ngắn mạch tối đa: 40kA
Số cực: 3P
Dùng bảo vệ hệ thống solar 1500VDC