CHỐNG SÉT MERSEN ST240SPG
Điện thế định mức: 120/240V
Dòng cắt định mức: 20kA
Số cực: 2