Chống sét lan truyền Mersen cho hệ thống đèn Led STLT23-10K320V-C4-WD
Uc: 320V
In: 5kA
Imax: 10kA
Type 2+3