Chống sét lan truyền Mersen dòng STZ-450kA 


Mã sản phẩm: Mersen STZ-450kA
Điện áp định mức: 208 – 480 VAC
Dòng định mức sự cố: 200 kA
Nhiệt độ hoạt động:  -40 to +85 °C

Dòng chịu phóng điện định mức: 20 kA
Kiểu kết nối: Terminal Box

10 chế độ bảo vệ (L-N, L-L, L-G, N-G)

Tiêu chuẩn:  

 • • ANSI/UL 1449 4th Edition – Type 1 SPD – File E210793
  • CSA C22.2 – Type 1 SPD
  • ANSI/IEEE C62.41.1 – C62.41.2 – C62.45
  • UL96A Lightning Protection
>> Dòng sản phẩm trong series:
 • STZ208Y10A1
 • STZ208Y10A1T
 • STZ208Y10AX
 • STZ208Y10AXT
 • STZ208Y10B1
 • STZ208Y10B1T
 • STZ208Y10BX
 • STZ208Y10BXT
 • STZ208Y15A1
 • STZ208Y15A1T
 • STZ208Y15AX
 • STZ208Y15AXT
 • STZ208Y15B1
 • STZ208Y15B1T
 • STZ208Y15BX
 • STZ208Y15BXT
 • STZ208Y20A1
 • STZ208Y20A1T
 • STZ208Y20AX
 • STZ208Y20AXT
 • STZ208Y20B1
 • STZ208Y20B1T
 • STZ208Y20BX
 • STZ208Y20BXT
 • STZ208Y30A1
 • STZ208Y30A1T
 • STZ208Y30AX
 • STZ208Y30AXT
 • STZ208Y30B1
 • STZ208Y30B1T
 • STZ208Y30BX
 • STZ208Y30BXT
 • STZ208Y45A1
 • STZ208Y45A1T
 • STZ208Y45AX
 • STZ208Y45AXT
 • STZ208Y45B1
 • STZ208Y45B1T
 • STZ208Y45BX
 • STZ208Y45BXT
 • STZ240D10A1
 • STZ240D10A1T
 • STZ240D10AX
 • STZ240D10AXT
 • STZ240D10B1
 • STZ240D10B1T
 • STZ240D10BX
 • STZ240D10BXT
 • STZ240D15A1
 • STZ240D15A1T
 • STZ240D15AX
 • STZ240D15AXT
 • STZ240D15B1
 • STZ240D15B1T
 • STZ240D15BX
 • STZ240D15BXT
 • STZ240D20A1
 • STZ240D20A1T
 • STZ240D20AX
 • STZ240D20AXT
 • STZ240D20B1
 • STZ240D20B1T
 • STZ240D20BX
 • STZ240D20BXT
 • STZ240D30A1
 • STZ240D30A1T
 • STZ240D30AX
 • STZ240D30AXT
 • STZ240D30B1
 • STZ240D30B1T
 • STZ240D30BX
 • STZ240D30BXT
 • STZ240D45A1
 • STZ240D45A1T
 • STZ240D45AX
 • STZ240D45AXT
 • STZ240D45B1
 • STZ240D45B1T
 • STZ240D45BX
 • STZ240D45BXT
 • STZ240S10A1
 • STZ240S10A1T
 • STZ240S10AX
 • STZ240S10AXT
 • STZ240S10B1
 • STZ240S10B1T
 • STZ240S10BX
 • STZ240S10BXT
 • STZ240S15A1
 • STZ240S15A1T
 • STZ240S15AX
 • STZ240S15AXT
 • STZ240S15B1
 • STZ240S15B1T
 • STZ240S15BX
 • STZ240S15BXT
 • STZ240S20A1
 • STZ240S20A1T
 • STZ240S20AX
 • STZ240S20AXT
 • STZ240S20B1
 • STZ240S20B1T
 • STZ240S20BX
 • STZ240S20BXT
 • STZ240S30A1
 • STZ240S30A1T
 • STZ240S30AX
 • STZ240S30AXT
 • STZ240S30B1
 • STZ240S30B1T
 • STZ240S30BX
 • STZ240S30BXT
 • STZ240S45A1
 • STZ240S45A1T
 • STZ240S45AX
 • STZ240S45AXT
 • STZ240S45B1
 • STZ240S45B1T
 • STZ240S45BX
 • STZ240S45BXT
 • STZ480D10A1
 • STZ480D10A1T
 • STZ480D10AX
 • STZ480D10B1
 • STZ480D10B1T
 • STZ480D10BX
 • STZ480D20A1
 • STZ480D20A1T
 • STZ480D20AX
 • STZ480D20B1
 • STZ480D20B1T
 • STZ480D20BX
 • STZ480D30A1
 • STZ480D30A1T
 • STZ480D30AX
 • STZ480D30B1
 • STZ480D30B1T
 • STZ480D30BX
 • STZ480Y10A1
 • STZ480Y10A1T
 • STZ480Y10AX
 • STZ480Y10B1
 • STZ480Y10B1T
 • STZ480Y10BX
 • STZ480Y15A1
 • STZ480Y15A1T
 • STZ480Y15AX
 • STZ480Y15B1
 • STZ480Y15B1T
 • STZ480Y15BX
 • STZ480Y20A1
 • STZ480Y20A1T
 • STZ480Y20AX
 • STZ480Y20B1
 • STZ480Y20B1T
 • STZ480Y20BX
 • STZ480Y30A1
 • STZ480Y30A1T
 • STZ480Y30AX
 • STZ480Y30B1
 • STZ480Y30B1T
 • STZ480Y30BX
 • STZ480Y45A1
 • STZ480Y45A1T
 • STZ480Y45AX
 • STZ480Y45B1
 • STZ480Y45B1T
 • STZ480Y45BX