Chân cắm cáp PLC Samwon XTB-40H
Số chân: 20
Điện áp hoạt động:125VAC/24VDC
Dòng điện:10A(TOTAL)
Tiết diện dây: 1.25 mm²/MAX
Lắp đặt:Dạng Din rail
Nhiệt độ hoạt động: 10°C~+50°C
Kích thước: 80.0 *40.5
cscsc.png