Camera Imperx GEV B4820M TF000
Độ phân giải 4872x3248 
Pixel Size: 7.4um
Bộ nhớ trong: 2GB
Khối lượng: 378g