Cầu chì Bussmann 170M4463
Điện thế định mức: 690V
Dòng điện định mức: 450A
Dòng cắt: 200kA
Loại cầu chì cắt nhanh aR
Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, bộ nguồn...
Mã sản phẩm cùng series:

Mã cầu chì Điện thế (V) Dòng điện (A)
Cầu chì Bussmann 170M4458 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4459 690V 250
Cầu chì Bussmann 170M4460 690V 315
Cầu chì Bussmann 170M4461 690V 350
Cầu chì Bussmann 170M4462 690V 400
Cầu chì Bussmann 170M4463 690V 450
Cầu chì Bussmann 170M4464 690V 500
Cầu chì Bussmann 170M4465 690V 550
Cầu chì Bussmann 170M4466 690V 630
Cầu chì Bussmann 170M4467 690V 700
Cầu chì Bussmann 170M4468 690V 800
Cầu chì Bussmann 170M4469 690V 900