Cầu chì Bussmann 170M4467
Điện thế định mức: 690V
Dòng điện định mức: 700A
Dòng cắt: 200kA
Loại cầu chì cắt nhanh (aR)
Dùng để bảo vệ UPS, bộ nguồn, biến tần…

*Thông số kỹ thuật và các sản phẩm tương đương:

Mã cầu chì Điện thế (V) Dòng điện (A)
Cầu chì Bussmann 170M4458 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4459 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4460 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4461 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4462 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4463 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4464 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4465 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4466 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4467 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4468 690V 200
Cầu chì Bussmann 170M4469 690V 200