Cầu chì Bussmann 170M6813D
Điện thế định mức: 690V
Dòng điện định mức: 900A
Dòng cắt: 200kA
Loại cầu chì cắt nhanh
Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, bộ nguồn...
Các mã sản phẩm cùng series:
Mã cầu chì Điện thế (V) Dòng điện (A)
Cầu chì Bussmann 170M6808D 690VAC 500A
Cầu chì Bussmann 170M6809D 690VAC 550A
Cầu chì Bussmann 170M6810D 690VAC 630A
Cầu chì Bussmann 170M6811D 690VAC 700A
Cầu chì Bussmann 170M6812D 690VAC 800A
Cầu chì Bussmann 170M6813D 690VAC 900A
Cầu chì Bussmann 170M6814D 690VAC 1000A
Cầu chì Bussmann 170M6892D 690VAC 1100A
Cầu chì Bussmann 170M8555D 690VAC 1400A
Cầu chì Bussmann 170M8556D 690VAC 1500A
Cầu chì Bussmann 170M8557D 690VAC 1600A