Cầu chì Bussmann C14M1
Điện thế định mức: 690V
Dòng điện định mức: 1A
Loại cầu chì cắt trễ
Dùng để bảo vệ động cơ
Các mã sản phẩm cùng series:
Mã cầu chì Điện thế (V) Dòng điện (A)
Cầu chì Bussmann C14M1 690 1
Cầu chì Bussmann C14M2 690 2
Cầu chì Bussmann C14M4 690 4
Cầu chì Bussmann C14M6 690 6
Cầu chì Bussmann C14M8 690 8
Cầu chì Bussmann C14M10 690 10
Cầu chì Bussmann C14M12 690 12
Cầu chì Bussmann C14M16 690 16
Cầu chì Bussmann C14M20 690 20
Cầu chì Bussmann C14M25 690 25
Cầu chì Bussmann C14M32 690 32
Cầu chì Bussmann C14M40 690 40
Cầu chì Bussmann C14M50 690 50