Cầu chì Bussmann EF400
Điện thế định mức: 415V
Dòng điện định mức: 400A
Loại cầu chì cắt thường (gG)
Dùng để bảo vệ đường dây, thiết bị điện…

Các mã sản phẩm tương đương:

Mã cầu chì

Điện thế

Dòng điện

Cầu chì Bussmann EF355

415V

355

Cầu chì Bussmann EF400

415V

400

Cầu chì Bussmann EF400M500

550V

400M500