Cầu chì Bussmann FWH-90A
Điện thế định mức: 690V
Dòng điện định mức: 90A
Loại cầu chì cắt nhanh
Dùng để bảo vệ UPS, bộ nguồn, biến tần...
Các mã sản phẩm cùng series:
Mã cầu chì Điện thế (V) Dòng điện (A)
Cầu chì Bussmann FWH-35B 500VAC/DC 35
Cầu chì Bussmann FWH-40B 500VAC/DC 40
Cầu chì Bussmann FWH-45B 500VAC/DC 45
Cầu chì Bussmann FWH-50B 500VAC/DC 50
Cầu chì Bussmann FWH-60B 500VAC/DC 60
Cầu chì Bussmann FWH-70B 500VAC/DC 70
Cầu chì Bussmann FWH-80B 500VAC/DC 80
Cầu chì Bussmann FWH-90B 500VAC/DC 90
Cầu chì Bussmann FWH-100B 500VAC/DC 100
Cầu chì Bussmann FWH-125B 500VAC/DC 125
Cầu chì Bussmann FWH-150B 500VAC/DC 150
Cầu chì Bussmann FWH-175B 500VAC/DC 175
Cầu chì Bussmann FWH-200B 500VAC/DC 200
Cầu chì Bussmann FWH-225A 500VAC/DC 225
Cầu chì Bussmann FWH-250A 500VAC/DC 250
Cầu chì Bussmann FWH-275A 500VAC/DC 275
Cầu chì Bussmann FWH-300A 500VAC/DC 300
Cầu chì Bussmann FWH-325A 500VAC/DC 325
Cầu chì Bussmann FWH-350A 500VAC/DC 350
Cầu chì Bussmann FWH-400A 500VAC/DC 400