Cầu chì Bussmann LP-CC-5
Điện thế định mức: 600V
Dòng điện định mức: 5A
Kích thước: 10x38mm
Loại cầu chì cắt chậm
Dùng để bảo vệ động cơ

Các mã sản phẩm cùng series:

Mã cầu chì Điện thế Dòng điện
Cầu chì Bussmann LP-CC-1⁄2 600VAC/300VDC ½A
Cầu chì Bussmann LP-CC-3 600VAC/300VDC 3A
Cầu chì Bussmann LP-CC-6 600VAC/300VDC 6A
Cầu chì Bussmann LP-CC-12 600VAC/300VDC 12A
Cầu chì Bussmann LP-CC-15 600VAC/300VDC 15A
Cầu chì Bussmann LP-CC-7 600VAC/300VDC 7A
Cầu chì Bussmann LP-CC-20 600VAC/300VDC 20A
Cầu chì Bussmann LP-CC-1 600VAC/300VDC 1A
Cầu chì Bussmann LP-CC-2 600VAC/300VDC 2A
Cầu chì Bussmann LP-CC-4 600VAC/300VDC 4A
Cầu chì Bussmann LP-CC-7-1⁄2 600VAC/300VDC 7-1/2A
Cầu chì Bussmann LP-CC-25 600VAC/300VDC 25A
Cầu chì Bussmann LP-CC-8 600VAC/300VDC 8A
Cầu chì Bussmann LP-CC-30 600VAC/300VDC 30A
Cầu chì Bussmann LP-CC-5 600VAC/300VDC 5A
Cầu chì Bussmann LP-CC-9 600VAC/300VDC 9A
Cầu chì Bussmann LP-CC-10 600VAC/300VDC 10A