Cầu chì Bussmann LPJ-60SP
Điện thế định mức: 600VAC/300VDC
Dòng điện định mức: 60A
Dòng cắt: 300kA VAC, 100kA VDC
Kích thước: 21x57mm
Loại cầu chì cắt trể (Time Delay)
Mã tương đương: AJT60 (Ferraz)
Ứng dụng:Bảo vệ mạch điện cho máy biến áp , bảo vệ quá tải động cơ, Bảo vệ mạch điện trên các cấp phân phối điện ...

*Thông số kỹ thuật và các sản phẩm tương đương

Mã cầu chì

Điện thế (V)

Dòng điện (A)

LPJ-1SP

600VAC/300VDC

1A

LPJ-1-1/4SP

600VAC/300VDC

1.25A

LPJ-1-6/10SP

600VAC/300VDC

1.6A

LPJ-1-8/10SP

600VAC/300VDC

1.8A

LPJ-2SP

600VAC/300VDC

2A

LPJ-2-1/4SP

600VAC/300VDC

2.25A

LPJ-2-1/2SP

600VAC/300VDC

2.5A

LPJ-2-8/10SP

600VAC/300VDC

2.8A

LPJ-3SP

600VAC/300VDC

3A

LPJ-3-2/10SP

600VAC/300VDC

3.2A

LPJ-3-1/2SP

600VAC/300VDC

3.5A

LPJ-4SP

600VAC/300VDC

4A

LPJ-4-1/2SP

600VAC/300VDC

4.5A

LPJ-5SP

600VAC/300VDC

5A

LPJ-5-6/10SP

600VAC/300VDC

5.6A

LPJ-6SP*

600VAC/300VDC

6A

LPJ-7SP*

600VAC/300VDC

7A

LPJ-8SP*

600VAC/300VDC

8A

LPJ-9SP*

600VAC/300VDC

9A

LPJ-10SP*

600VAC/300VDC

10A

LPJ-12SP*

600VAC/300VDC

12A

LPJ-15SP*

600VAC/300VDC

15A

LPJ-17-1/2SP*

600VAC/300VDC

17.5A

LPJ-20SP*

600VAC/300VDC

20A

LPJ-25SP*

600VAC/300VDC

25A

LPJ-30SP*

600VAC/300VDC

30A

LPJ-35SP*

600VAC/300VDC

35A

LPJ-40SP*

600VAC/300VDC

40A

LPJ-45SP*

600VAC/300VDC

45A

LPJ-50SP*

600VAC/300VDC

50A

LPJ-60SP*

600VAC/300VDC

60A