Cầu chì Miro RS31 30A NGTC00
Điện thế định mức: 690V
Dòng điện định mức: 30A
Loại cầu chì cắt nhanh aR
Dòng cắt: 100kA
Kích thước: NH000
Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, bộ nguồn