Cầu chì Ferraz D01GG40V6
Điện thế: 400V
Dòng điện: 6A
Loại cầu chì cắt thường (gG)
Dùng để bảo vệ đường dây, thiết bị điện, tủ điện..

Các mã sản phẩm tương đương:

Mã sản phẩm Điện thế (V) Dòng điện (A)
Cầu chì Ferraz D01GG40V2 400VAC/250VDC 2
Cầu chì Ferraz D01GG40V4 400VAC/250VDC 4
Cầu chì Ferraz D01GG40V6 400VAC/250VDC 6
Cầu chì Ferraz D01GG40V10 400VAC/250VDC 10
Cầu chì Ferraz D01GG40V13 400VAC/250VDC 13
Cầu chì Ferraz D01GG40V16 400VAC/250VDC 16
Cầu chì Ferraz D01GG40V20 400VAC/250VDC 20
Cầu chì Ferraz D01GG40V25 400VAC/250VDC 25
Cầu chì Ferraz D01GG40V35 400VAC/250VDC 35
Cầu chì Ferraz D01GG40V50 400VAC/250VDC 50
Cầu chì Ferraz D01GG40V63 400VAC/250VDC 63
Cầu chì Ferraz D01GG40V80 400VAC/250VDC 80
Cầu chì Ferraz D01GG40V100 400VAC/250VDC 100

【Châu Vĩnh Cường (CVC) là đại lý ủy quyền của Ferraz Shawmut tại Việt Nam.