Cầu chì Ferraz DN000UB69V80
Điện thế định mức: 690V
Dòng điện định mức: 80A
Dòng cắt: 200kA
Loại cầu chì cắt nhanh (aR)
Dùng để bảo vệ biến tần, UPS, bộ nguồn...

Các mã sản phẩm cùng series:

Mã cầu chì Điện thế (V) Dòng điện (A)
Cầu chì Ferraz DN000GB69V16V 690VAC 16
Cầu chì Ferraz DN000GB69V20V 690VAC 20
Cầu chì Ferraz DN000GB69V25V 690VAC 25
Cầu chì Ferraz DN000GB69V32V 690VAC 32
Cầu chì Ferraz DN000GB69V40V 690VAC 40
Cầu chì Ferraz DN000GB69V50V 690VAC 50
Cầu chì Ferraz DN000GB69V63V 690VAC 63
Cầu chì Ferraz DN000GB69V80V 690VAC 80
Cầu chì Ferraz DN000GB69V100V 690VAC 100
Cầu chì Ferraz DN000GB69V125V 690VAC 125
Cầu chì Ferraz DN000UB69V80V 690VAC 80
Cầu chì Ferraz DN000UB69V100V 690VAC 100
Cầu chì Ferraz DN000UB69V125V 690VAC 125
Cầu chì Ferraz DN000UB69V160V 690VAC 160
Cầu chì Ferraz DN000UB69V200V 690VAC 200
Cầu chì Ferraz DN000UB69V250V 690VAC 250
Cầu chì Ferraz DN000UB69V315V 690VAC 315
Cầu chì Ferraz DN000UB69V350V 690VAC 350
Cầu chì Ferraz DN000UB69V400V 690VAC 400