Cầu chì Ferraz Shawmut A072F1D0R0-6R
Điện thế định mức: 7.2kV
Dòng cắt: 50kA
Dùng để bảo vệ động cơ

Các mã sản phẩm cùng series:
Mã cầu chì Điện thế (kV)
Cầu chì Ferraz Shawmut A072F1D0R0-2R 7.2
Cầu chì Ferraz Shawmut A072F1D0R0-3R 7.2
Cầu chì Ferraz Shawmut A072F1D0R0-4R 7.2
Cầu chì Ferraz Shawmut A072F1D0R0-5R 7.2
Cầu chì Ferraz Shawmut A072F1D0R0-6R 7.2
Cầu chì Ferraz Shawmut A072F1D0R0-9R 7.2
Cầu chì Ferraz Shawmut A072F1D0R0-12R 7.2
Cầu chì Ferraz Shawmut A072F2D0R0-18R 7.2
Cầu chì Ferraz Shawmut A072F2D0R0-24R 7.2