Cầu chì Ferraz FR14GR69V40T
Điện thế định mức: 690V
Dòng điện định mức: 40A
Dòng cắt: 160kA
Có striker báo hiệu khi đứt cầu chì.
Loại cắt nhanh (gR)
Dùng để bảo vệ UPS,bộ nguồn, biến tần...

Các mã sản phẩm cùng series:

Mã cầu chì Part Number Điện thế Dòng điện
Cầu chì Ferraz FR14GR69V2T   D1017178 690V 2A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V4T E1017179 690V 4A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V6T   F1017180 690V 6A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V8T   G1017181 690V 8A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V10T   H1017182 690V 10A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V12T   J1017183 690V 12A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V16T   K1017184 690V 16A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V20T   L1017185 690V 20A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V25T   M1017186 690V 25A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V32T   Q1017189 690V 32A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V40T   S1017191 690V 40A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V50T   T1017192 690V 50A
Cầu chì Ferraz FR14GR69V63T   T1017193 690V 63A