Cầu chì Ferraz NH3GG50V250

Part number: C211602A

Điện thế định mức: 500VAC

Dòng điện định mức: 250A

Dòng cắt: 120kA

Size: NH3

Loại cầu chì cắt thường (gG)

Dùng để bảo vệ đường dây, thiết bị  điện, tủ điện…

Mã tương đương: 250NHG3B (Bussmann)

                                 M3GL250 (Jean Muller)

Các sản phẩm cùng series:

 

Mã cầu chì

Part number

Điện thế (V)

Dòng điện (A)

Cầu chì Ferraz NH3GG50V250

C211602A

500VAC

250

Cầu chì Ferraz NH3GG50V300

A212635A

500VAC

300

Cầu chì Ferraz NH3GG50V315

L213151A

500VAC

315

Cầu chì Ferraz NH3GG50V355

K214162A

500VAC

355

Cầu chì Ferraz NH3GG50V400

T215182A

500VAC

400

Cầu chì Ferraz NH3GG50V425

B216201A

500VAC

425

Cầu chì Ferraz NH3GG50V450

Z216705A

500VAC

450

Cầu chì Ferraz NH3GG50V500

M217223A

500VAC

500

Cầu chì Ferraz NH3GG50V630

S217734A

500VAC

630

Cầu chì Ferraz NH3GG50V800

V228523A

500VAC

800